VCA** gecertificeerd

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Van Muijen Betonbouw werkt met een VGM beheersysteem dat voldoet aan de ARBO-regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Veiligheid

Veiligheid is van groot belang op de bouwplaats. Daar zijn wij ons van bewust, want onze werkzaamheden dragen een groot risico met zich mee. De reden voor Van Muijen Betonbouw om in 2010 op te gaan voor VCA**. Ieder jaar houden we een externe audit via Lloyd’s Register LRQA en iedere 3 jaar wordt bekeken of het certificaat wordt verlengd.

Dit neemt verantwoordelijkheid met zich mee met betrekking tot de uitvoering en het beheer van veilig werken. Maandelijks worden werkplekinspecties uitgevoerd en tevens worden er maandelijks een toolboxmeeting gehouden met onderwerpen vanuit de praktijk. Daarbij proberen wij onze medewerkers te instrueren op de LMRA, en elkaar aan te spreken bij onveilige situaties. Veiligheid treft niet alleen jezelf, maar ook de mensen met wie er wordt samengewerkt.