Rokin Plaza - Amsterdam

Rokin Plaza amsterdam

Een 4.500 m² grote ruimte, waarbij Van Muijen Betonbouw, in opdracht van de Bouwcombinatie K.Dekker/Hillen & Roosen VOF, de gehele invulling van de gewijzigde beton constructie heeft verzorgd. Nieuwe in het werk gestorte vloeren, liftkernen, maar ook de stabiliteitswanden zijn aangenomen. Het is alweer het 2e werk dat Van Muijen Betonbouw samen met de Bouwcombinatie K.Dekker/Hillen & Roosen VOF heeftt uitvoerd.