Overtoomse veld - Amsterdam

Overtoomse Veld Amsterdam

Woningen

Het noordelijke Overtoomse Veld gaat gebouwd worden binnen het Middengebied Noord in Amsterdam. Er wordt gewerkt aan een gevarieerd woningaanbod van appartementen en eengezinswoningen. Er gaat hier nu, na de sloop van de huidige woningen in 2010 gewerkt worden aan een gevarieerd woningaanbod van appartementen en eengezinswoningen. Er zijn 275 woningen gepland in het Middengebied Noord, waarvan er 99 grondgebonden eengezinswoningen zijn. De bouw van de nieuwe El Kadisha school heeft ook binnen het gebied plaatsgevonden.

Na overleg met bewoners en gebruikers van het Piet Mondriaanplein gaan er mogelijk meer bankjes, speelvoorzieningen, beplantingen en bomen komen. Van Wijnen Projectontwikkeling Midden B.V. en Woningstichting De Key hebben overeenstemming bereikt voor de planovername van het koopgedeelte, waardoor de eerste fase geslaagd is. De eerste 18 woningen worden tegelijkertijd gebouwd met het nieuwe appartementencomplex van Woningstichting Eigen Haard. Aqua Vastgoed heeft de partijen begeleid om te komen tot deze samenwerking en realisatie van het project