Houthavens 4AB - Amsterdam

Houthavens 4AB - Amsterdam - projecten
Houthavens 4AB Amsterdam

Appartementen

Van Muijen Betonbouw was verantwoordelijk voor de gehele ruwbouw en startte in december 2017 met bouwen, 80 appartementen, inclusief alle leveringen en engineering.

De Houthaven is gelegen in het noordelijk deel van de Spaarndammerbuurt. De Houthaven transformeert van een bedrijventerrein naar een bijzondere woonbuurt op zeven autoluwe eilanden in het IJ. Dit past bij het voornemen van de gemeente om de IJ-oevers te veranderen van industriële zone naar een plek om te wonen.

Het vaste land achter de Spaarndammerdijk wordt deels afgegraven. De eilanden die daardoor ontstaan, worden aan de noordzijde verlengd, waardoor ze het IJ insteken. De vorm van de eilanden is afgeleid van de landtongen uit de oude haven. Over een paar jaar hebben de bewoners van de Spaarndammerdijk uitzicht op een park met daarachter de eilanden in het IJ.

Kleinschalig
De Houthaven wordt een kleinschalige stedelijke buurt met smalle straatjes, veel ruimte voor groen en natuurlijk veel water. De woningen op de eilanden krijgen hooguit vier of vijf verdiepingen, wat laag is vergeleken met de rest van de IJ-oevers. Dit nieuwe gedeelte van de Spaarndammerbuurt wordt een soort Amsterdam in het klein, met veel variatie in bebouwing en bevolking. Er is ruimte voor ongeveer 2.700 woningen. Daarvan is 20 procent bestemd voor sociale huur, de rest wordt marktconform verhuurd en verkocht. In het gebied komen ook veel voorzieningen als scholen, bedrijfsruimten, horeca en een hotel.

Elk eiland zijn eigen karakter
De inrichting van de eilanden is gevarieerd: elk eiland krijgt een heel eigen karakter. Soeters Van Eldonk architecten heeft de eilanden verschillende thema’s meegegeven, die variëren van ‘deftige dames’ tot ‘stoere jongens’.

100% Klimaatneutraal
Gemeente en ontwikkelaars hebben samen afgesproken dat de Houthaven een 100% klimaatneutrale wijk moet worden. In de Houthaven wordt milieuvriendelijk gebouwd, met extra aandacht voor energie- en materiaalgebruik. De gehele energiebehoefte wordt duurzaam opgewekt. Om dit te bereiken wordt gebruik gemaakt van ‘trias energetica’: een veelbelovend pakket aan energiebesparende en duurzaamheidsmaatregelen, bestaande uit duurzaam casco, duurzame energie opwekking. De Houthaven wordt aangesloten op het stadswarmtenet en voor de restvraag duurzame energieopwekking op locatie.