Boerhaavelaan – Leiden

boerhavelaan - leiden

School

De middelbare school VMBO Boerhaavelaan is gelegen in het Houtkwartier, in Leiden. Het betreft een voor Nederland unieke samenwerking van speciaal en regulier voortgezet onderwijs in een gebouw. In deze nieuwe school leren en werken straks de leerlingen van de VMBO-afdelingen van het Bonaventuracollege en het Visser ’t Hooft Lyceum én het speciaal VMBO-onderwijs van de mytylschool De Thermiek samen. Hier wordt creativiteit gestimuleerd en wordt er een stimulerende leeromgeving geboden.

Het onderwijs op deze locatie ondersteunt de ca. 650 leerlingen in het ontdekken en het ontwikkelen van de eigen talenten. Het speciaal onderwijs wordt geïntegreerd in het reguliere onderwijs. De school staat daardoor midden in de samenleving: meerdere liften ontsluiten het gebouw zodat alle leerlingen mee kunnen doen. Het gebouw zelf is in clusters ingericht. Hier wordt projectmatig praktijkonderwijs aangeboden. Daarnaast zijn in en rond de school diverse bedrijven en maatschappelijke organisaties gehuisvest. De leerlingen kunnen zo kennismaken met hun toekomstige werkveld het geleerde direct in de praktijk brengen.

Open en flexibel
Het gebouw heeft een open structuur. De verschillende clusters hebben hier een eigen plek gekregen, net als meerdere typen onderwijsruimtes – van individuele studieplek tot groepsruimte en van theorielokaal tot praktijkruimte. Al deze ruimten zijn flexibel in opzet en dus geschikt om gebruikt te worden voor diverse onderwijsactiviteiten. Tegelijkertijd zijn ze altijd verbonden met gemeenschappelijke ruimtes. Hierdoor staan de leerlingen ook altijd in contact met elkaar. Het geheel is licht. Door drie grote vides valt het daglicht tot diep in het gebouw.

Relatie met omgeving
Het gebouw sluit aan bij de omringende, bestaande bebouwing. De bouwvolumes variëren in hoogte en voor de gevel is gebruik gemaakt van baksteen in twee verschillende kleuren. Verder komt de diversiteit in gevelaanzichten in de wijk hier tot uiting in de gevelopeningen, die verschillen in kozijntype en in grootte. Overigens is het verschil in formaat ook functioneel: Door de grote openingen – vooral ter plaatse van de hoeken van het schoolgebouw – opent aan de ene kant de wereld zich aan de leerlingen en krijgen aan de andere kant de omwonenden een idee van de activiteiten die hier plaatsvinden. De kleine raamopeningen daarentegen zijn te vinden daar waar de leerlingen geconcentreerd moeten werken aan een opdracht.

Duurzaam – nul op de meter – van gas los
Nul op de energiemeter – en dit zonder aansluiting aan het gasnet: dat is de ambitie van de school. Om een netto-energieverbruik van nul te realiseren is het gebouw onder andere voorzien van dikke isolatie, drievoudig glas, goede kierdichting, LED-verlichting en diverse installaties die energie opwekken. Deze duurzame energievoorzieningen zijn in de school zichtbaar en toegankelijk voor de leerlingen; zo krijgen ze inzicht in of leren ze zelfs werken met deze installaties. En als er meer energie opgewekt wordt dan verbruikt? Dan wordt het overschot aan de buurt geleverd.

Van Muijen is verantwoordelijk o.a. verantwoordelijk voor de fundering, plaatsen van de prefab trappen en wanden en het storten van een druklaag op de kanaalplaten.