Berlagelaan (Huis van Hendrik) - Haarlem

van muijen betonbouw berlagelaan huis van hendrik projecten

nieuwbouwwoningen en parkeergarage

In Haarlem Parkwijk, op de kop van de Prins Bernhardlaan en hoek Berlagelaan, komt een woonblok voor 106 nieuwbouwwoningen in het huur- en koopsegment. Vanuit de context van de omliggende wederopbouwwijk is aansluiting gezocht bij de omgeving van lanen en straten. De kromming in de Bernhardlaan en het buurblok zijn de aanleiding voor de gevouwen vorm, het leidmotief van het plan. Deze bijzondere vorm maakt het gebouw specifiek, waarbij zowel een pandsgewijs als een sculpturaal totaal afleesbaar zijn. Dit wordt benadrukt door het werk rondom de stevige entrees van kunstenaar Boris Tellegen. Directe toegangen vanaf de Bernhardlaan naar de woningen bovenop de halfverdiepte parkeergarage zorgen voor een overgang tussen openbaar en privé. Stoere kaders aan de Bernhardlaan, in een gevel van speciaal baksteen in geel, grijs en kleur geëngageerd, zetten pand en sculptuur aan en vormen het kenmerkende ‘hart’ van de woningen. Aan de Berlagelaan, een woonstraat, trapt de bouwmassa verder af naar de schaal van de buurt. De hiermee ontstane L-vorm omsluit de introverte tuin als centrale plek in het plan, een ontwerp van Buro Mien Ruys.

Samenwerken

Het plan komt tot stand vanuit co-makership. Een nieuwe manier van werken waarbij bouwteam-krachten inclusief die van de aannemer vanaf het begin af aan worden gebundeld, om zo te komen tot een betere, snellere, goedkopere en enthousiaste planontwikkeling, waarbij het gebouw en meerwaarde vanuit gebruik centraal staan